Chemicaliën routinematig toegepast op Koolzaad

Koolzaad in Groningen

Koolzaad in Groningen

Al jaar en dag is het de gewoonte onder veel imkers hun bijen te brengen naar de rijkbloeiende koolzaad velden in ons mooie provincie.
Maar weten wij (imkers) hoeveel chemicaliën routinematig toegepast worden op een akker met koolzaad?

Volgens Dave Goulson, auteur van het prachtig boek over hommels, “Een verhaal met een angel” worden er, in één seizoen’s beplanting van koolzaad, 22 chemicaliën toegepast in Sussex in Groot Brittanië. Zou het anders toegaan hier bij ons in Nederland?

http://theconversation.com/revealed-the-chemical-blitz-bees-face-in-fields-22556

Click de tabel om Dave Goulson’s bijzonder lijst en zijn analyse te kunnen lezen. Het is geplaatst in een creative commons site. Dit houdt in dat kopiëren en verspreiden de bedoeling is.

Het was verassend voor mij om te leren dat deze nogal toxische behandelingen horen bij een ‘normale’ agrarische procedure. Geen wonder dan dat koolzaad gesubsideerd moet worden en ook wordt het helder waarom de chemisch industrie zoveel affectie heeft voor dit gewas.

Ook recentelijk in het nieuws is er bevestigend onderzoek dat de toxiciteit toeneemt namate er interactie is tussen de diverse toegepaste chemicaliën.

ik citeer hier Jim Frazier, Professor van entomologie van Penn State Universiteit, in America.

“We also found that the negative effects of these pesticides are sometimes greater when the pesticides occur in combinations within the hive.”

In alle stilte heeft de agrarische industrie  een verslaving aan chemicalieën eigen gemaakt. image

Zijn Agrariers mischien te bevreesd of te afhankelijk om af te willen kicken?

Wij als consumenten zouden, bij ons inkopen, onszelf kunnen afvragen zijn wij nu betrokken bij het voeden of bij het vergiftigen van onze wereld?

Wij hebben genoeg voedsel om alle mensen op ons planeet van goed eten te voorzien, maar anders dan de bijen, hebben wij niet de kundigheid of de verbeeldingskracht om voedsel eerlijk te verdelen met ons medemensen.

For my English speaking readers I would like to say that the gist of this episode is generally a translation from Jonathan Powell’s BeesWing.net site regarding chemicals applied to oil seed rape

About Lindylou

I try to worthy of my bees. I do my best to treat them as the fantastic creatures that I think they are. I delight in them and worry about them. I work hard at learning to let well alone. Trusting the bees to know what is best for them.... Mortifying but also rewarding
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chemicaliën routinematig toegepast op Koolzaad

 1. Lutwich Asbreuk says:

  Dag Lindy,

  Over koolzaad weet ik niet veel. Alleen wel, dat koolzaad vroeger niet werd besloten. Koolzaad was niet aantrekkelijk voor insekten. Hoeveel chemicaliën met welke werkzame stoffen er routinematig of teelttechnisch worden kan men wel gewaar worden. De vereniging van koolzaadtelers -vereniging “Colzaco”, kan hierover wel informatie geven. Een indrukwekkende lijst van bestrijdingsmiddelen, insecticiden, herbieciden en fungiciden. De werkzame stoffen zijn/worden veel gebruikt in land en tuinbouw. Of dat allemaal nodig is maken wij als consumenten uit. Daarbij sluit ik mij aan bij je opmerking of we als consument wel genoeg aandringen op verandering in verbouw van gezond voedsel. WE MOETEN VEEL MEER BIO VRAGEN/KOPEN, OM DE MARKT TE VERANDEREN. In ons huishouden gebruiken we bijna geheel “goed” voedsel. We gebruiken daarbij ook Brassica koolzaadolie ipv. Olijfolie. Olijfolie komt van verbouw met vruchtbomen. Deze bladhoudende vruchtbomen worden wel / ook veel bespoten met bv. vliegtuigen. De Nederlandse Brassica staat onder sterke Nederlandse controle en is …ALTIJD.. beter dan ingevoerde olie, vanwege de verschillen in Nederlandse en Europese normen. Wat bedoel je met; “In alle stilte verslavend maken van ons”, Daar zijn we toch als Nederlander politiek en economisch zelf verantwoordelijk voor. Ik ben ‘t helemaal eens met dat we genoeg voedsel zouden moeten verbouwen voor alle mensen. Sinds de jaren ’60 zijn mijn vrouw en ik hiermee bezig. Begonnen op de biokwekerij voor fruit, groente en landbouw / veeteelt te Zeevenaar. Streekverbetering in verbouw van biologische producten i.o. van Rijkstuinbouwvoorlichtingsdient in Noord-Holland. In Latijns-Amerika in verschillende landen projecten opgestart en begeleid in zelfvoorziening van groente, fruitteelt landbouw en veeteelt (Lama-achtigen en vis) i.o. van de regering. Tweetalig scholen endergelijk. Eenmaal in Nederland terug Wereldwinkel organisatie SOS opgestart. Als ik nu terugkijk; Wat heb ik berijkt ???? We hebben voldoende biologische grond verbouwd en bijna alles wat we eten is bio, daarmee ben ik terug bij af, waar we begonnen zijn – Voor onszelf zorgen.

  Lütwich

  • Lindylou says:

   Lutwich, veel dank voor jou gedegen commentaar. Als Rijksvoorlichting consulent zal je weten dat agrariers altijd terecht kon voor advies en begeleiding bij landbouwconsulenten. Rijksvoorlichtingsdiensten zijn weg bezuinigd gedurende de laatste jaren. Wat hiervoor in de plaats is gekomen als adviesorgaan zijn de comerciele agrochemische bedrijven. Een oogmerk van een ‘commerciele’ organisatie is winst maken. Te bereiken door veel producten aan de man (boer/boerin) te brengen met instructie voor het veelvuldig gebruik ervan. Opleidingen in agrarische universiteiten tegenwoordig besteden veel studie uren aan landbouw chemicaliën. Een afgestudeerde agrarier is ‘getraind’ om ‘gewasbeschermings!!’ middelen gedurend elke bouwseizoen regelmatig te gebruiken en alleen als nuttig te beschouwen. Hierdoor hebben zij zich totaal afhankelijk gemaakt van de agrochemische industrie.
   Wij weten dat er ook mensen zijn die zich afhankelijk hebben gemaakt van chemicaliën! bij hen spreken wij van drugsverslaafden. Ik wilde dan vragen: hebben boeren hun onafhankelijkheid ingeleverd bij de gewasbeschermingsindustrie en zijn zij dus ook verslaafd aan substance abuse?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s